Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

O rozwoju

Co sprawia, że dziecko zaczyna siadać lub stawać?

To zapewne pytanie zadawane przez większość rodziców.

 

 

Rozwój dziecka nie wynika jedynie z jego właściwości

neurofizjologicznych, ale jest ciągłym procesem uczenia się nowych

czynności motorycznych. Proces ten zależy w głównej mierze od

bodźców napływających z zewnątrz. Jako rodzice mamy ogromny wpływ

na rodzaj i charakter tych bodźców, przez co możemy stymulować rozwój

niemowląt. Wszystkie czynności wykonywane przez rodziców i opiekunów

podczaszabawy i opieki nad niemowlętami są przez nie zapamiętywane i

stanowią fundament rozwoju. Dlatego bardzo ważne jest aby czynności

pielęgnacyjne, wykonywane przez rodziców kilka lub nawet kilkanaście

razy dziennie, dostarczały dzieciom pozytywnych bodźców, niezbędnych

do prawidłowego rozwoju.Rozwój dziecka możemy wspierać również

poprzez odpowiednie zabawy i proste ćwiczenia wykonywane zgodnie z

fizjologiczną sekwencją rozwoju.

Stosowanie odpowiednich technik pielęgnacyjnych i zabaw ma istotny

wpływ nie tylko na rozwój motoryczny ale również społeczno-

emocjonalny. Pozwala na zdobywanie przez dziecko koniecznych

doświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozwoju psychicznego -

właściwy schemat ciała, orientacja w przestrzeni, rozwój sfery

poznawczej, emocjonalnej, rozwój kontaktów społecznych i rozwój mowy.

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting.  Valid XHTML and CSS.